Wanneer kies je bij voorkeur voor een all risk verzekering?

Wanneer kies je bij voorkeur voor een all risk verzekering?

Wanneer je een verzekering gaat afsluiten zal je altijd kunnen vaststellen dat er verschillende soorten verzekeringen op de markt zijn terug te vinden. Neem nu bijvoorbeeld de autoverzekering. Voor het verzekeren van je auto wordt er bijvoorbeeld een onderscheid gemaakt tussen de gewone WA-verzekering en bijvoorbeeld de beperkt casco verzekering of zelfs een zogenaamde all risk. Voor heel wat mensen geldt dat ze vooral vertrouwen op de zogenaamde all risk verzekering. Dit natuurlijk omdat deze de meeste dekkingen voorziet. Geldt dat ook voor jou? Dan moet je, je toch even de vraag stellen of deze verzekering voor jou wel echt de beste keuze zal zijn of niet. Hoe je dat precies kan achterhalen? Dat laten we je graag ontdekken hieronder op deze pagina! 

Wat is de all risk verzekering precies? 

De all risk verzekering is een verzekering die precies doet wat haar naam reeds aangeeft: alle risico’s indekken. Wanneer je dit type van verzekering gaat afsluiten voor bijvoorbeeld je auto of je motor zal je dan ook kunnen vaststellen dat je kan rekenen op een hele waslijst aan dekkingen. Enkele zaken waar je voertuig in dat geval voor is verzekerd zijn de volgende:

  • De schade die wordt toegebracht aan derden; 
  • Schade als gevolg van een brand of ontploffing; 
  • Glasschade waaronder een sterretje dat optreedt in de voorruit; 
  • Schade als gevolg van een aanrijding met een wild dier; 
  • Schade als gevolg van diefstal of inbraak; 

Naast bovenstaande geldt voor de all risk ook dat er nog een extra zeer belangrijke dekking is voorzien. Het gaat hierbij dan natuurlijk om de dekking voor schade waar jijzelf als eigenaar van het voertuig verantwoordelijk voor bent. Deze schade wordt door geen enkele andere verzekering op de markt verzekerd. De aanwezigheid van deze dekking zorgt er wel voor dat de WA+ volledige cascoverzekering zich de duurste voertuigenverzekering op de markt mag noemen. 

Wanneer is de all risk verzekering de beste keuze? 

De all risk verzekering is in de praktijk niet altijd de beste keuze. Voordat je overgaat tot het afsluiten van deze toch wel vrij dure verzekering moet elke potentiële verzekeringnemer zich dan ook de vraag stellen of deze voor hem of haar wel de beste keuze is. Er zijn verschillende zaken die helpen om dit te kunnen bepalen. Het gaat hierbij dan concreet om de volgende:

  1. De waarde waar je auto over beschikt; 
  2. Het aantal kilometers die je aflegt met het voertuig in kwestie;

Laat ons beginnen bij de waarde van het voertuig. In het bijzonder wanneer je ervoor hebt gekozen om een krediet af te sluiten om de auto aan te kunnen kopen is het eigenlijk altijd een goed idee om tijdens de eerste levensjaren van het voertuig te kiezen voor een allrisk verzekering. Gebeurt er namelijk op een zeker ogenblik iets met de auto en is deze niet verzekerd door middel van een allrisk polis? Dan zal je zelf voor de kosten moeten opdraaien. Dit kan in de praktijk werkelijk nefast zijn voor je financiële situatie. Dat spreekt echter voor zich. 

Niet alleen de waarde van de auto is bepalend voor het al dan niet afsluiten van een all risk verzekering. Wat namelijk bovendien ook te denken van het aantal kilometers die je gaat afleggen met het voertuig in kwestie? Het spreekt voor zich dat ook deze de hogere verzekeringspremie moet rechtvaardigen. Wanneer je auto nauwelijks uit de garage komt is dat uiteraard niet het geval.

Hoe kan je de kosten voor je all risk verzekering toch nog drukken?

Het is een feit dat de kosten die je moet betalen voor een all risk verzekering in de praktijk stevig hoger liggen in vergelijking met bijvoorbeeld de WA-verzekering. Dat is iets waar je in de basis weinig aan kan veranderen. Betekent dit dat je dan maar de hoge verzekeringspremie voor lief moet nemen? Dat nu ook weer niet. Er zijn immers wel degelijk verschillende interessante bespaartips die ervoor kunnen zorgen dat je de premie van je all risk danig kan verlagen. Welke dat nu precies zijn laten we je bijzonder graag hieronder ontdekken. 

1.) Vergelijken is en blijft altijd de boodschap

Wanneer je een WA-verzekering wenst af te sluiten ga je eerst een vergelijking uitvoeren tussen de verschillende verzekeraars die ze aanbieden. Indien je een beperkt cascoverzekering wenst af te sluiten doe je precies hetzelfde. Waarom dan niet voor een all risk? Ook deze verzekering wordt door ongelofelijk veel verzekeraars aangeboden waardoor het zeker de moeite waard is om te vergelijken. Je zal er versteld van staan hoeveel geld je op deze manier zeer eenvoudig kan besparen. 

2.) Let op het afsluiten van aanvullende dekkingen

Misschien komt dit als een verrassing, maar de standaard all risk verzekering is niet de meest uitgebreide verzekering die je voor je voertuig kan afsluiten. Hoezo niet? Het is namelijk altijd nog mogelijk om aanvullende dekkingen toe te voegen aan je polis. Het kan daarbij dan bijvoorbeeld gaan om de zogenaamde dekking voor inzittenden van het voertuig. Al deze extra dekkingen zorgen er natuurlijk voor dat je nog beter bent beschermd. Ze hebben echter uiteraard ook altijd als gevolg dat de kosten voor de verzekering nog hoger zullen oplopen. Wil je besparen op de premie van je WA+ volledige cascoverzekering? Dan moet je ook hier zeker aandacht aan besteden.

3.) Vergeet niet om het eigen risico onder de loep te nemen

Ongeacht het type autoverzekering of voertuigenverzekering je gaat afsluiten, in principe zal je altijd worden geconfronteerd met een bepaald eigen risico. Het is opvallend dat in de praktijk verzekeringnemers er eigenlijk weinig tot zelfs helemaal niet voor kiezen om dit eigen risico aan te passen. Hoe komt dat nu precies? Veelal uit onwetendheid. Heel wat mensen vermoeden dan ook dat dit bedrag is vastgesteld terwijl dat helemaal niet het geval is. Je kan er dus wel degelijk voor kiezen om deze (rekening houdende met bepaalde grenzen) aan te laten passen. Let wel, des te hoger je eigen risico wordt, des te voordeliger de premie, maar des te meer geld je zelf zal moeten betalen op het moment dat er zich een ongeval voordoet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *