Contact

Stichting Victorie!
Postbus 3014
1801 GA Alkmaar
info@viervictorie.nl (bereikbaar t/m december 2018, daarna bereikbaar op: mirella@doss.nl)

Doelstellingen
De stichting heeft ten doel:
1. a. Het organiseren, faciliteren en stimuleren van projecten op het gebied van cultuurhistorie alsmede het inspireren en informeren van een breed publiek op het gebied van cultuurhistorie.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het produceren, initiƫren en/of organiseren van (publieks)projecten op het gebied van cultuurhistorie, alsmede het bevorderen van amateurkunst, met in achtneming van het bovenstaande.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

VICTORIE! is een project van Stichting Victorie in coproductie met Karavaan en DOSS event support. Op initiatief van RAADHUIS.

Medewerkers
Mirella Doss - Projectcoƶrdinatie en vrijwilligers
Els Schipper - Marketing en communicatie
Ilse van Dijk - Artistieke leiding
Nico Bink - Producent

Bestuur
Rob Niele - voorzitter
Reinier Sierag - Penningmeester
Els te Groen - Secretaris
Gertjan Geugjes - Algemeen lid

Stichting Victorie!
RSIN 857378168
KVK-nummer 68291647